namioty na wyprawy małe i duże

przejdź na namioty.pl


namioty na wyprawy małe i duże

przejdź na namioty.marabut.com
zabezpieczenie stoków narciarskich i akcesoria sportowe na stoki narciarskie

przejdź na stokinarciarskie.pl


zabezpieczenie stoków narciarskich i akcesoria sportowe na stoki narciarskie

przejdź na stokinarciarskie.marabut.com

PL EN

www.namioty.marabut.com
www.stokinarciarskie.pl

KONTAKT: Marbut sp. z o. o. | ul. Przemysłowa 10, 32-070 Czernichów
tel. +48 12 270 24 24 | biuro@marabut.pl

informacje biznesowe >

Informacje biznesowe

Informujemy iż dnia 28.08.2009r. pomiędzy Marabut Sp.z o.o. z siedzibą w Czernichowie 451 (Beneficjant) a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorstw z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pańskiej 81/83, w której imieniu działa Regionalna Instytucja Finansująca Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul.Kordylewskiego 11 (Regionalna Instytucja Finansująca), została zawarta Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-12-053/09-00, w ramach działania 8.2
Wspieranie wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B
oś priorytetowa 8
Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
Przedmiotem Umowy jest udzielenie Beneficjentowi dofinansowania na realizację Projektu: "Wzrost konkurencyjności firmy Marabut i jej Partnerów poprzez wdrożenie narzędzia elektronicznego B2B i usprawnienie procesów biznesowych" w ramach PO IG.

W ramach realizacji w/w Umowy, dnia 30.09.2009r. pomiędzy Marabut Sp.z o.o. z siedzibą w Czernichowie 451 (Zamawiający), a Cogisoft Systemy Komputerowe z siedzibą w Krakowie, ul. Miłkowskiego 3/101 (Wykonawcą) została zawarta umowa nr 90910-1/090910350/i. Przedmiotem Umowy jest:
Sprzedaż licencji na użytkowanie Zintegrowanego Systemu Komputerowego "Cogisoft"
Opracowanie i sprzedaż licencji na Internetowy System Zamawiania Towarów (B2B)
Szkolenia pracowników Zamawiającego w obsłudze ZSK Cogisoft
Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Komputerowego "Cogisoft"
Wdrożenie Internetowego Systemu Zamawiania Towarów (B2B)